Collegevergadering Gemeente Oldambt: Beslissingen en Plannen

10 maanden geleden gepubliceerd

Tijdens de recente collegevergadering van de Gemeente Oldambt op 26 september 2023, zijn er belangrijke beslissingen genomen en plannen besproken.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

Allereerst is de besluitenlijst van de vorige vergadering, die plaatsvond op 19 september 2023, akkoord bevonden.

Aanvraag Regio Deal 5e tranche

Een ander belangrijk agendapunt was de concept aanvraag voor de Regio Deal 5e tranche. Het college heeft besloten om deze aanvraag opiniërend te bespreken. Dit houdt in dat ze de aanvraag zullen analyseren en bespreken, om zo hun mening te vormen en eventuele verbeterpunten aan te dragen.

De Regio Deal is een belangrijk instrument voor de regio om maatschappelijke opgaven aan te pakken. De 5e tranche van de Regio Deal is daarom van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen binnen de Gemeente Oldambt.