College Oldambt in gesprek over verlenging noodopvang in Winschoten

21 dagen geleden gepubliceerd

Het college van Oldambt plant gesprekken met inwoners en de gemeenteraad over de mogelijke verlenging van de noodopvang aan de Mr. D.U. Stikkerlaan. Het voorstel is om de opvang met vijf jaar te verlengen tot augustus 2029. Na de geplande gesprekken op 17 en 18 april zal het college een definitief besluit nemen.

Spreidingswet

Wethouder Ger Klein, verantwoordelijk voor vluchtelingenopvang, wijst op het belang van de recent aangenomen spreidingswet. Deze wet vereist dat gemeenten zorg dragen voor asielopvang. Wanneer een gemeente hier niet aan voldoet, kan het Rijk ingrijpen. Klein geeft aan dat de opvang aan de Mr. D.U. Stikkerlaan goed is verlopen en dat er daarom de voorkeur wordt gegeven aan deze locatie in plaats van het zoeken naar een nieuwe locatie.

Positieve ervaringen

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema bevestigt dat er geen klachten zijn ontvangen over de huidige opvanglocatie. Zowel de vluchtelingen als de Oldambtsters ervaren de huidige situatie als positief. Dit wordt ook bevestigd door het omwonendenoverleg.

Capaciteit opvanglocatie

De huidige opvanglocatie heeft capaciteit voor maximaal 180 vluchtelingen, waarvan maximaal 66 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Dit zijn jongeren onder de 18 jaar die zonder ouder(s) of verzorger(s) hier zijn. Het college wil de aantallen geleidelijk terugbrengen naar 66, waarvan maximaal 50 jongens, gezien de internationale schakelklas (ISK) vol is.